Access tanfolyam

 • Leírás
 • Időpontok
 • Tananyag
 • Tudnivalók

Napjainkban egyre több adattal kell dolgoznunk, hogy növeljük a hatékonyságunkat.
Ha egy Excel táblával már nem tudod megfelelően átlátni az adatok halmazát, akkor eljött az ideje a váltásnak.
Ha rendszerezetten szeretnéd látni az adatokat, igényes űrlapok segítségével és nem szeretnél bonyolult programozásokkal bajlódni, akkor számodra ideális az Access.
Könnyebbé és átláthatóbbá teszi a munkát számodra, amivel hatékonyabbá válhatsz és rövidebb idő alatt juthatsz az általad keresett információkhoz.
A képzésen az adatbázisok alapjaitól indulunk egészen addig, hogy a tanfolyam végére képes legyél létrehozni különböző táblákat és a lehető legpontosabban tudj létrehozni lekérdezéseket.

Tájékozódj a nagyméretű adatok világába!

  Microsoft Access

  AZ ADATBÁZIS ISMERETE

  Az adatbázis alapfogalmai
  • Az adatbázis fogalma
  • Az adat és az információ közötti különbség
  • Hogyan épül fel az adatbázis - táblák, rekordok, mezők
  • Néhány nagy méretű adatbázis használata: pl. repülőjegy-foglalási rendszer, kormányzati rekordok, bankszámla adatok

  Adatbázis elrendezése

  • Az adatbázisban minden tábla csak egy egyedhez kapcsolódó adatot tartalmazhat
  • A táblán minden mező csak egyfajta adatot tartalmazhat
  • A mezőtartalom egy megfelelő adattípussal adható meg: pl. szöveg, szám, dátum/idő, igen/nem
  • A mezőkhöz olyan mezőtulajdonságok tartoznak, mint: mezőméret, formátum és alapérték
  • Az elsődleges kulcs fogalma
  • Az index fogalma és haszna a gyorsabb adatelérésben

  Kapcsolatok

  • Az adattáblák közötti kapcsolat célja az adatismétlések minimalizálása
  • A kapcsolat egy tábla egyedi mezője és egy másik tábla mezője közötti egyezés útján valósul meg
  • A táblák közötti kapcsolatok érvényességének biztosítása

  Műveletek

  • A professzionális adatbázisokat szakemberek tervezik és készítik
  • Az adatbevitelt, adatkarbantartást és az információ visszakeresését a felhasználó végzi
  • A rendszergazda adhat hozzáférést egyes felhasználóknak bizonyos adatokhoz
  • A rendszergazda felel azért, hogy visszaállítsa az adatokat esetleges hiba vagy összeomlás után

  ALKALMAZÁSOK

  Első lépések az adatbázis-kezelésben

  • Adatbázis-kezelő alkalmazás megnyitása és bezárása
  • Adatbázis megnyitása, bezárása
  • Új adatbázis létrehozása és elmentése egy meghajtó adott helyére
  • A beépített eszköztár megjelenítése, elrejtése, a sáv minimalizálása és visszaállítása
  • A Súgó funkcióinak használata

  Általános feladatok

  • Tábla, űrlap, lekérdezés és jelentés megnyitása, mentése, bezárása
  • Tábla, űrlap, lekérdezés és jelentés nézetei közötti váltás
  • Tábla, űrlap lekérdezés és jelentés törlése
  • Navigálás rekordok között táblán, lekérdezésben, űrlapon
  • Rekordok rendezése táblán, lekérdezésben, űrlapon, megjelenítése csökkenő, növekvő és szám szerinti sorrendben, csökkenő és növekvő ábécé rendben
  TÁBLÁK

  Rekordok

  • Rekordok hozzáadása és törlése a táblán
  • Egy rekord adatának bevitele és módosítása
  • Egy rekord adatának törlése

  Tervezés

  • Tábla létrehozása és elnevezése, mezők megadása adattípus szerint (pl. szöveg, szám, dátum/idő, igen/nem)
  • A mezőtulajdonságok meghatározása (pl.: mezőméret, számformátum, dátumformátum, alapérték)
  • Egyszerű érvényességi szabály létrehozása számhoz, szöveghez, dátumhoz vagy időhöz és pénznemhez
  • A mezőméret-tulajdonság és az adattípus megváltoztatásának következményei
  • A mező, mint elsődleges kulcs definiálása
  • Mezők indexelése megegyező adatok engedélyezésével, tiltásával
  • Mező hozzáadása létező táblához
  • Az oszlopszélesség megváltoztatása a táblában

  INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉSE

  Legfontosabb műveletek

  • A keresés parancs használata egy meghatározott szó, szám vagy dátum megkeresésére egy mezőn belül
  • Szűrő alkalmazása egy táblára vagy űrlapra
  • Szűrő eltávolítása táblából vagy űrlapról

  Lekérdezések

  • A lekérdezést az adatok kivonatolására és elemzésére használjuk
  • Meghatározott keresési feltételeket tartalmazó egytáblás lekérdezés létrehozása
  • Meghatározott keresési feltételeket tartalmazó többtáblás lekérdezés létrehozása
  • Feltételek hozzáadása egy lekérdezéshez az alábbi operátorok használatával: = (egyenlő) <> (nem egyenlő)< (kisebb mint), <= (kisebb vagy egyenlő)> (nagyobb mint), >= (nagyobb vagy egyenlő)
  • Feltételek hozzáadása egy lekérdezéshez az alábbi logikai operátorok használatával: AND, OR, NOT
  • Helyettesítő karakter alkalmazása a lekérdezésben: * vagy %, ? vagy _
  • Lekérdezés szerkesztése feltételek hozzáadásával, módosításával, törlésével
  • Lekérdezés szerkesztése mezők hozzáadásával, törlésével, áthelyezésével, elrejtésével és felfedésével
  • A lekérdezés futtatása

  OBJEKTUMOK

  Űrlapok

  • Az űrlap adatmegjelenítési és karbantartási eszköze
  • Űrlap létrehozása és elnevezése
  • Űrlap használata új rekordok beviteléhez
  • Űrlap használata rekordok törléséhez
  • Űrlap használata a rekordban lévő adatok hozzáadásához, módosításához, törléséhez
  • Szöveg beírása és módosítása az űrlap fejléceiben és lábléceiben
  A NYOMTATOTT ANYAG

  Jelentések és adatok exportja

  • A jelentést arra használjuk, hogy a táblából vagy a lekérdezésből kiválasztott információt kinyomtassuk
  • Táblán, lekérdezésen alapuló jelentés létrehozása és elmentése
  • A címkék és az adatmezők elrendezésének megváltoztatása a jelentésben
  • Meghatározott mezők megjelenítése egy csoportosított jelentésben a sum, minimum, maximum, average, count használatával, a megfelelő töréspontoknál
  • Szöveg beírása és megváltoztatása a jelentés fejléceiben és lábléceiben
  • Egy tábla rekordjainak, ill. a lekérdezés kimenetelének exportja táblázat, szöveg (.txt, .csv), XML formátumban a meghajtó megfelelő helyére

  Nyomtatás

  • A tábla, űrlap, lekérdezés kimenetének és a jelentés tájolásának (álló vagy fekvő) megváltoztatása
  • A papírméret megváltoztatása
  • Egy oldal, kijelölt rekordok vagy egy egész tábla nyomtatása
  • Az összes rekord nyomtatása és meghatározott oldalak nyomtatása az űrlap elrendezés használatával
  • Egy lekérdezés eredményének nyomtatása
  • Egy jelentés nyomtatási képének megtekintése
  A tanfolyam adatai:
  Nyilvántartásba vételi száma: -
  Tanfolyam díja: 69.000 Ft
  Tanfolyam vizsgadíja: 0 Ft
  Tanfolyam óraszáma: 16 óra
  Tanfolyam végét igazoló dokumentum: tanúsítvány
  Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

  A tanfolyam megkezdésének feltételei:
  Iskolai végzettség: nem feltétel
  Szakmai végzettség: nem feltétel
  Szükséges előismeretek: nem feltétel

  A képzést a RUANDER Oktatóközpont szervezi. Ha részletesebb tájékozatást szeretnél, kérünk keresd fel a weboldalunkat a részletek gombra kattintva.