Python nyelv alapjai tanfolyam

 • Leírás
 • Időpontok
 • Tananyag
 • Tudnivalók

Ha már van némi programozási ismereted, de szeretnél elsajátítani egy újabb nagyszerű programozási nyelvet, akkor jó helyen jársz!

Számos programozási nyelv közül az egyik legígéretesebben fejlődő nyelv a Python. Mivel egy könnyen tanulható nyelv, ezért széles körben terjed el és számos feladatot egyszerűen végre tudsz vele hajtani.

Egyik nagy előnye a Pythonnak az, hogy platformfüggetlen, ezáltal az itt létrehozott programok játszi könnyedséggel futtathatók mind Windows, Linux vagy akár MacOS alatt is.

Ezen a képzésen a Python 3 programozási nyelv teljeskörű ismeretének elsajátítása a cél. A kezdetektől egészen szerkesztési lehetőségeken át az extra kiegészítőkig mindent átadunk.

Programozz velünk gyorsan és könnyedén!

2024-09-17 - 2025-01-23
Oktatási napok, időpontok
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15


Időtartam
19 hét (136 óra)


Ár
349.000 Ft


Oktatás módja
Online

SQL alapismeretek

Adatbázisok történelme, fejlődése

 • Mik az adatbázisok
 • Fejlődésük
 • Felhasználásuk kulcspontjai

A különböző adatbázismotorok áttekintése, telepítési lehetőségeik, főbb felhasználási területeik

Relációs adatbázisok alapjai

 • Alapfogalmak
  • Inkonzisztencia
  • Redundancia
 • Elemek
  • Entitások
  • Attribútumok
   • Másodlagos
   • Elsődleges
   • Idegen
   • Kapcsolatok
 • Normalizálás
  • 1. normálforma
  • 2. normálforma
  • 3. normálforma
  • Boyce-Codd normálforma
 • ER (Entity-Relationship) diagram
  • Létrehozása, értelmezése, szabályai
 • Gyakorlati megvalósítás
  • Adatbázisok
  • Táblák
  • Rekordok
  • Kapcsolatok

Az SQL nyelv alapjai

 • Kifejlődése, fontossága
 • Részegységei
  • DDL (Data Definition Language)
  • DML (Data Manipulation Language)
  • DQL (Data Query Language)
  • DCL (Data Control Language)
 • DDL nyelv részei
  • Az adatbázis szerkezeti felépítése
  • Adatbázis, tábla, nézettábla, esemény indítók létrehozása (CREATE)
  • Adatbázis, tábla, nézettábla, esemény indítók módosítása (ALTER)
  • Adatbázis, tábla, nézettábla, esemény indítók törlése (DROP)
 • DML nyelv részei
  • Az adatbázis adatainak kezelése
  • Adatok beszúrása (INSERT)
  • Adatok módosítása (UPDATE)
  • Adatok törlése (DELETE)
 • DQL nyelv részei
  • Az adatbázis adatainak kiolvasása, megjelenítése
  • Adatbázis szerkezetének megtekintése (SHOW)
  • Adatok lekérdezése táblából, nézettáblából (SELECT)
 • DCL nyelv
  • Az adatbázis jogok kiosztása
  • Adatbázis jogok biztosítása (GRANT)
  • Adatbázis jogok megtagadása (REWOKE)

Komplexebb lekérdezések

 • Egybeágyazott lekérdezések
 • Több táblás lekérdezések (JOIN)

Betekintés a tranzakciós adatbázisok működésébe

 • Tranzakció lényege, működése
 • ACID elvek
 • TCL (Transaction Control Language) nyelv részei
  • Különböző adatbáziskezelők tranzakciókezelésének áttekintése

NoSQL (mongoDb)

Mik azok a NoSQL rendszerek

 • Adatbázisok történeti bevezetése
 • Az adatbázisszemlélet áttekintése
 • A relációs adatmodell és a NoSQL rendszerek összehasonlítása
 • A Big Data és annak feldolgozásának hátterének alapszintű megismerése

Felhasználási logika

A NoSQL rendszerek felhasználási területei

 • Az adatok új feldolgozási logikája

A NoSQL adatbázisok háttérlogikája

 • Kulcs-érték alapú tárolás
 • Az object storage és document storage mint NoSQL rendszerek jelentése
 • Szűrési mechanizmusok
 • Adathalmazok feldolgozása

A MongoDB mint NoSQL rendszer megismerése

 • Telepítés
 • Futtatási lehetőségek
 • Replikálási lehetőségek
 • A BSON (Binary JSON) megismerése
 • A Mongo Shell működése
 • A MongoDB Compass használata

Adatbázisok létrehozása

 • Felépítés
 • Document ID-k és Object ID-k jelentése és használata
 • Alapvető beállítások

Alapvető CRUD (Create, Read, Update, Delete) műveletek

 • Adatok beszúrása
  • Adattípusok
 • Adatok listázása
  • Szűrés és keresés megadott tulajdonságok alapján
  • Szűrés és keresés a strukturálatlan adatok között
  • Rendezések
 • Adatok frissítése
 • Adatok törlése

Felhő alapú MongoDB Atlas alapjainak megismerése

 • Előnyei, hátrányai a rendszernek

Python programozás

A környezet alapja

 • A Python 2 és 3 közti különbségek
 • A Python 3 telepítése, konfigurálása
 • Fejlesztőkörnyezet bemutatása

Nyelvi alapok

 • Python konzol használata
 • Időzítések alkalmazása
 • Változók, konstansok
 • Adattípusok
  • Számok (Numbers)
  • Szövegek (Strings)
  • Logikai típus (Boolean)
  • Listák (Lists)
  • Szótárak / kulcs-érték típusok (Dictionaries)
  • Sorok (Tuples)
  • Sorozatok (Ranges)
  • Halmazok (Sets)
 • Operátorok
  • Aritmetikai
  • Logikai
  • Bináris
  • Hozzárendelő
  • Speciális
 • Vezérlésiszerkezetek
  • Elágazás (if-elif-else)
  • Bejáró ciklus (for)
  • Elöltesztelős ciklus (while)
 • Reguláris kifejezések

Beépített funkciók használata

Fájlkezelés

 • Szöveges állományok létrehozása, olvasása
  • CSV, XML, JSON, Pickle
 • Python Shelve alkalmazása
 • Mappák, fájlok, a fájlrendszer kezelése, használata

Procedurális programozás Python-ban

 • Metódusok és funkciók felépítése, felhasználása
 • Lambda kifejezések, anonymus funkciók alkalmazása, írása

Objektum-Orientált programozás Python-ban

 • Objektum-Orientált alapelvek
 • Osztályok, objektumok
 • Láthatósági szintek
 • Üres osztályok
 • Származtatás, Öröklés
 • Polimorfizmus

Kivételek, hibák

 • Kivételek kezelése
 • Kivételek küldése
 • Felhasználásuk Objektum-Orientált környezetben

Modulok és kiegészítők

 • Modulok kezelése, használata

Dekorátorok (Python Decorators)

Generátorok (Python Generators)

Komplexebb modulok felhasználása

Adatbázis-kezelés

 • SQLite adatbázisok kezelése, felhasználása
 • MySQL adatbázisok kezelése, felhasználása
 • ORM-ek (Object Rational Mapper) és natív SQL script-ek alkalmazása, felhasználásuk tulajdonságai

Hálózati kommunikáció

 • Hálózati eszközök
 • Socketek alkalmazása

Képfeldolgozás

 • Az OpenCV alkalmazása Python-ban
 • Alapvető képfeldolgozás
  • Képmanipulációk
  • Élek detektálása
 • Arcfelismerés és objektum felismerés
 • OCR (Optical Character Recognition), karakterfelismerés

IoT (Internet of Things), Raspberry Pi

 • A Raspberry Pi áttekintése
  • A hardver rövid bemutatása, verziói, felhasználásának területei
  • Operációsrendszerek (Raspbian, Microsoft Windows 10 IoT Core) áttekintése, összehasonlítsa
 • A Python és a Raspberry Pi
  • Python mint alapértelmezett programozási környezet a Raspberry Pi-n
  • Kiegészítő modulok
  • GPIO (General-Purpose Input/Output) vezérlése Python-ból
 • Raspberry Pi-re csatolt eszközök vezérlése, kezelése Python-nal
  • Kamera kezelése
   • OpenCV alkalmazása
  • Érzékelők kezelése
   • Távolság mérés
   • Hőmérséklet mérés
   • Mozgás érzékelés
   • Veszélyes gázok érzékelése
A tanfolyam adatai:
Nyilvántartásba vételi száma: -
Tanfolyam díja: 349.000 Ft
Tanfolyam vizsgadíja: 0 Ft
Tanfolyam óraszáma: 136 óra
Tanfolyam végét igazoló dokumentum: tanúsítvány
Tanfolyam helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán utca 3.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Iskolai végzettség: nem feltétel
Szakmai végzettség: nem feltétel
Szükséges előismeretek: írni, olvasni, számolni tudás készsége

A képzést a RUANDER Oktatóközpont szervezi. Ha részletesebb tájékozatást szeretnél, kérünk keresd fel a weboldalunkat a részletek gombra kattintva.